TEDER.FM - שיחה עם טודרס

ארז טודרס וספי ציזלינג

שיחה עם טודרס

שיחה עם טודרס 

Sefi Zisling 1st solo album on Headstart

ארז טודרס בשיחה אישית עם ספי ציזלינג לרגל צאת אלבום הבכורה שלו
החצוצרן העסוק במדינה ישמיע את המוזיקה שהיוותה השראה
לאלבום הראשון שלו וגם יסביר את הקשר שלו למגילת העצמאות.

עוד באתר