TEDER.FM - נקמת הטכנאים

שדרנים מתחלפים

נקמת הטכנאים


האנשים שסופגים הכי הרבה מוזיקה בעיר, ובעומק האוזניים שלהם מסתתרים אוצרות, 
עומדים מאחורי כל תכנית שמשודרת כאן בתדר

הפעם הם יחליפו צד ויעברו לעמדת הפטיפונים
נקמתם של הטכנאים

 

עוד באתר