TEDER.FM - Color Memory

Lily Haz

Color Memory

Color Memory 
המוזיקה נולדת חופשייה ובכל מקום כבולה היא לז׳אנרים. בתכנית החדשה שלה לילי האז תשחרר את המוזיקה משלשלאותיה ותסחוף אתכם למסע בעולם מגוון של צלילים ומקומות.

עוד באתר