TEDER.FM - מוסף של שבת

N - factorial -

מוסף של שבת

שעה שמתיישבת על התפר שבין מזמורים ופטפוטים , נשנושים ופירוקים.
רגע לפני שאן פאקטוריאל יוצאים למסיבה החודשית שלהם בבית מעריב הם מאתרחים ומרימים בתדר   

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד באתר