TEDER.FM - רדיו גרזן

משפחת גרזן

רדיו גרזן

רדיו גרזן

הלייבל הצעיר והבועט, המבטיח והמקיים ״תקליטי גרזן״ הוקם על ידי הצמד רד אקסס
והפך לבית עבור כמה מהיוצרים הכי מוזרים, מדליקים וממזריים בעיר: 

המסך הלבן,המפשעות, רייסקינדר, הילה רוח, הסופרגרופ ״אחוזת בית״ ועוד. 

פעם בחודש, תחת הכותרת ״רדיו גרזן״, תעלה תוכנית רדיו תדרית,

כל פרק בהנחיית ליצן אחר מהמשפחה.

עוד באתר