TEDER.FM - רדיו גרזן

משפחת גרזן

רדיו גרזן

רדיו גרזן

הלייבל הצעיר והבועט, המבטיח והמקיים ״תקליטי גרזן״ הוקם ע״י הצמד רד אקסס
והפך לבית עבור כמה מהיוצרים הכי מוזרים, מדליקים וממזריים שיש בעיר: המסך הלבן,
המפשעות, רייסקינדר, הילה רוח, הסופרגרופ ״אחוזת בית״ ועוד. פעם בחודש תחת
הכותרת ״רדיו גרזן״ יעלו החברים הנ״ל לשעה של תוכנית רדיו תדרית עליה יהיה מופקד בכל פעם ליצן אחר.

עוד באתר