TEDER.FM - LEEYA

ליה מור

LEEYA

LEEYA
 ליה מור
התכנית של ליה מור, שחזרה לארץ לאחר שהות ממושכת בלונדון,
שמה דגש על השפעות- בין מדינות, בין ז'אנרים ובין תקופות.
ניתן לצפות לסטים מיוחדים בהם כל שבוע יובא נושא שונה למרכז.
נועד למאזינים שאוהבים לחשוב. 

עוד באתר