TEDER.FM - LEEYA

ליה מור

LEEYA

LEEYA
 ליה מור

ליה מור חזרה לא מזמן מלונדון והוזמנה בזריזות להצטרף למשפחת התדר
אחרי ששמענו את התכנית שלה בתחנת הרדיו הלונדונית העולה רדאר רדיו.
אפשר לצפות למיקס אקלקטי של ג׳אז, אפרוביט, גריים, סול, גוספל, והאוס. 

עוד באתר