TEDER.FM - פורט סעיד Unmixed

מיטב הסלקטורים בעיר בסשן של פטיפון אחד

פורט סעיד Unmixed

הפורט סעיד, שיושב על משכנו של התדר הראשון ליד בית הכנסת הגדול באלנבי, משמש בשנים אחרונות כמרכז לאוהבי תקליטים, עם ספריית תקליטים ענפה ופטיפון אחד בודד שעליו עוברים מיטב הסלקטורים בעיר ומנגנים שיר שיר - בלי מיקסים, בלי תעלולים מיותרים ועם כבוד להתחלה, אמצע וסוף של קטע. בתוכנית ננסה להעביר קצת מהוייב הייחודי הזה לרדיו, עם תוכנית ששמה את הדגש על מה מנגנים ופחות על איך מנגנים את זה.

 

עוד באתר