TEDER.FM - גב אל גב

תקלוטי בק2בק מפתיעים

גב אל גב

בכל תכנית יפגשו באולפן שני דיג׳ייז לסט משותף וחסר גבולות. לפעמים חברים קרובים ולפעמים כאלה שלא תיקלטו ביחד מעולם, אבל חוק אחד בסיסי - בק2בק, שיר אתה, שיר אני.

  

עוד באתר