TEDER.FM - הכל טייט

שדרנים מתחלפים

הכל טייט

שידורים מהמקום החדש והנוצץ שצץ בבית רומנו - הטייט

עם אווירה נאו-אריסטוקרטית ואלכוהול איכותי בצד,

הסלקטורים המעניינים ביותר יבואו לנגן במקום החדש שכל כולו הדיקות מוזיקלית

עוד באתר