TEDER.FM - רדיו אבוד

נוער אבוד

רדיו אבוד


נוער אבוד הוא לייבל תל אביבי שמוציא קסטות.

השם אומר הכל - חבורה שמאגדת מחשבות אבודות, אלבומים ראשונים ואינטואיציות של יוצרים צעירים.

בתוכנית הקרובה - זהר קטן עם שירים לברוח איתם מהבית

 

עוד באתר