TEDER.FM - Discopalooza #2

מיכאל אמת ואייל רוב

Discopalooza #2

מיכאל אמת ואייל רוב יציגו לנו את הצד הדיסקואי והגרובי של ההפקות המקומיות,

סיבוב נוסף אחרי המסיבה הקודמת שהרימה את התדר להילולת ריקודים מטשטשת ומלבבת במיוחד.

עוד באתר