TEDER.FM - TAMVIN Radio

תמבין קרו

TAMVIN Radio

לאבה דוום, אקספנסיב בראדר, מו ראיון, סוויסה, חרבות ושרמל הידועים ביחד בתור חבורת
הפוחזים הצעירה "תמבין", דואגים לעדכן אתכם בסאונדים החדשים שמתחבאים אי שם ברחבי המרשתת.
מספקים מסע בין לאומי בין סגנונות ללא הבדל דת גזע ומין ומארחים את האנשים המיסתוריים במדינה. תמביןמהאניאומר?
 

עוד באתר