TEDER.FM - עתיד נורא

יוני שרוני

עתיד נורא

יוני שרוני, חבר להקת גארדן סיטי מובמנט ואיש תדר ברמ״ח איבריו,

חוזר לשדר סולו עם מוזיקה, בעיקר חדשה, מכל מיני מרחבים מוזיקלים,

לצד גיחות לעבר ולאלבום או הרכב שהשפיעו עליו ועל העולם.

עוד באתר