TEDER.FM - Rotation

נמרוד אזולאי

Rotation

 

צלילה אל מעמקי הדיגיטציה הדיסקוגרפית.

נמרוד אזולאי מסתובב בין ארכיונים ומסובב תקליטים.

בכל פרק הוא יצלול אל ספריה של יוזר אחד ממנויי אפליקציית רוטיישן ויביא את המיטב מהמדפים שלו.

עוד באתר