TEDER.FM - קורות חיים

להקות משתלטות על השידור

קורות חיים


הלהקות האהובות עלינו ועליכם נותנות הצצה להשראות שבנו אותן, פירקו אותן ועיצבו את מה שהן היום.
נקודת מפגש, מה שבנה ומה שנבנה.

   עוד באתר