TEDER.FM - קורות חיים

להקות משתלטות על השידור

קורות חיים

קורות חיים
הלהקות האהובות עלינו ועליכם נותנות הצצה להשראות שבנו אותן, פירקו אותן ועיצבו את מה שהן היום.
נקודת מפגש בין מה שבנה ומה שנבנה.

   


עוד באתר