TEDER.FM - מגה סט

די ג׳ייז מובחרים בסט מאסיבי

מגה סט

התוכנית שנותנת במה לכמה מהדי ג׳ייז המשויפים והאקלקטיים ביותר בעיר לעשות את מה שהם יודעים ובגדול, בסט ארוך אל תוך הלילה.

תוכנית ראשונה: הקטיק, איש פורטונה וספרינג היל ואחד הדיג׳ייז שאין ז׳אנר שהוא לא פיצח איך לנגן, יוביל אותנו דרך כל ההשראות המוזיקליות שלו.

עוד באתר