TEDER.FM - מגה סט

די ג׳ייז מובחרים בסט מאסיבי

מגה סט

התוכנית שנותנת במה לכמה מהדי ג׳ייז המשויפים והאקלקטיים ביותר בעיר לעשות את מה שהם יודעים ובגדול, בסט ארוך אל תוך הלילה.

 

עוד באתר