TEDER.FM - Alaska Special

Alaska Snack Time

Alaska Special

בשנה האחרונה אלסקה סנאק טיים - הרכב הג׳אז/ביטים/שאר דברים בלתי מוגדרים - עשו לעצמם שם של אחד ממופעי הלייב הטובים בסביבה. רגע לפני השקת אלבום הבכורה שלהם, הם מגיעים לאולפן להשמיע טעימות ולדבר על השפעות.

ארכיון התכנית

עוד באתר