TEDER.FM - מוזיקה חופשית

דב חנין ואיה כורם

מוזיקה חופשית

מוזיקה חופשית
ח״כ דב חנין ואיה כורם
מגיעים לתדר
לשיחה על חופש, על מאבק ציבורי ועל החוק להגנה על זכויות אמנים (״חוק איה כורם״)
שהביא לשחרורם של אמניות ואמנים בתחום המוסיקה מחוזי שעבוד מול חברות ההפקה הדורסניות

״נגד שעבוד האמנים והאמנות, כוכב אחד לבד אכן העז - או יותר נכון, העזה -
לשנות מציאות של שעבוד למען השחרור כולם״, אמר ח״כ דב חנין עם אישור החוק.
איה כורם, מי שהובילה את מאבק האמנים למען החוק, אמרה ״קיבלנו כולנו מתנה עצומה שהיא חופש״.

החוק החדש קובע מסגרת זמן לחוזים שאמנים חותמים עם חברות הפקה: מסגרת הזמן לחוזה רגיל - 7 שנים, ומסגרת הזמן לחוזה היקף, שחל על כל פעילויות האמן ולא רק על הפקת אלבום - 5 שנים. הרציונאל מאחורי החוק אומר כי אם ההסכם הוא טוב לשני הצדדים, אז אפשר להאריך אותו לתקופה נוספת, אבל אם יש כאן סכנה לניצול של האמן ע״י חברת ההפקה, האמן לא יהיה כבול לחוזה דרקוני בתנאים לא סבירים. החוק אף מטיל חובות אמון מצד המפיק כלפי האמן - מתן שירות, חריצות, הוכחת עבודה כלשהי שתוכיח שהוא עושה הכל כדי לקדם את האמן ואת ענייניו.

ח״כ דב חנין:

״החוק הזה הוא חוק שעושה שינוי היסטורי. זהו חוק שמקדם שחרור אמיתי - שחרור של האמנים, שהוא גם שחרור של האמנות. אי-השוויון בעולם האמנות הוביל אמנים ואמניות רבים ורבות לשעבד את עצמם לנצח כדי ליצור אמנות, דבר שפגע באמנים, באמנות וגם בחברה. אנחנו לא רוצים לחיות בחברה שבה אנשים משועבדים, שבה האמנים מצויים בכבלים, רק משום שהם רוצים לעשות אמנות. איה כורם הייתה דוגמא של עשייה אזרחית. המציאות הזו נמשכה שנים, והיה צריך מישהי שתדליק את האור ותתחיל במסע השחרור של המוסיקה. זה לא היה חוק שנועד לעזור לה. היא נלחמה את מלחמתה בבתי המשפט, אבל גם אמרה שהיא לא רוצה שיהיו עוד כמוה. היא פעלה כדי שאמנים ואמניות לא יצטרכו לעבור את הדרך הקשה והבלתי אפשרית הזו. היא רצתה שאמנים ואמניות יוכלו לעבוד וליצור במרחב חופשי, הוגן ומשוחרר. והיא הצליחה.

״יש גם לקח רחב מהחוק הזה, שמתייחס לא רק לאמנים ולאמניות, אלא לכל האזרחים והאזרחיות - לכולנו. אם אתם, מסתכלים סביב ורואים משהו שאיננו תקין ואיננו ראוי - עשו מעשה, התייצבו, פעלו בזירה הציבורית, הפעילו לחץ, קדמו מאבק. מה שעשתה איה כורם הוא דוגמא לאיך שכולנו צריכים לפעול בחברה הזו״.

איה כורם:
״חופש הוא דבר כל כך מובן מאליו, שמרגישים אותו רק כשהוא נלקח ממך. היום קיבלנו כולנו מתנה עצומה שהיא חופש. יקח לי כמה ימים לעכל את הדבר הגדול שקרה פה היום, ועד שאני אחזור לאדמה חשוב לי להגיד תודה עצומה לח״כ דב חנין, לוחם הצדק (אחד שמצליח להסיר את הציניות מצירוף המילים הזה), לח״כ יעקב מרגי שראוי לתודה ענקית לא רק ממני, אלא מכל אמני ישראל. תודה לכל חברי הכנסת שתמכו, סייעו והצביעו, תודה למשרד התרבות ולשרת התרבות שאפשרו לכל זה לקרות, תודה לעורכי הדין מוטי קהירי ואלעד פלג, מנסחי ההצעה, תודה לקולגות שלי, בעיקר אלה שאזרו אומץ להתייצב מול כוחות חזקים מהם, תודה למשרד הלובי בהירה ברדוגו ולגל גולן זילברמן ולמשרד ייעוץ התקשורת together ולמאיה ספיר. תודתי העמוקה לכולם״.
 

עוד באתר