TEDER.FM - ספיישל שמינית לאפריקה

אמיר פאר

ספיישל שמינית לאפריקה

ספיישל שמינית לאפריקה
אמיר פאר אמיר ידריך אותנו אל המקום שבו שורשי אפריקה והאלקטרוניקה נפגשים.
שעה וחצי של אפרו ביט/ אפרו האוס ושאר מטעמים גרובים.

עוד באתר