TEDER.FM - שעה חופשית

שדרני קול הקמפוס

שעה חופשית

תחנת הרדיו קול הקמפוס 106fm מביאה את מיטב הסלקשן מבית היוצר שלה לעמדת השידור של התדר. בכל תוכנית שדרנים אחרים, וייב משתנה וחיבורים מפתיעים של שדרני התחנה מכל הזמנים.

תוכנית שלישית: אחרי שכנות מוזיקאלית ארוכה בקול הקמפוס גיל מטוס וגל רודיטי חוזרים ל- back to back. גרוב, יציאות במקום ויציאות שלא במקום.

עוד באתר