TEDER.FM - הקולב

Shuzin

הקולב


שוז - חיפאי לא ברור שמאוד מאוד אוהב מוזיקה, מציג ב״קולב״ את שיתופי הפעולה מהזמן האחרון.
כל פעם יתארחו חברים אחרים ויושמעו (חוץ מטיונים משותפים) סקיצות, ערוצים מבודדים שנפלו בעריכה,
והרבה מוזיקה שהשפיעה על כולנו. 

ארכיון התכנית

עוד באתר