TEDER.FM - Live From Romano

שדרנים מתחלפים

Live From Romano

Live from Romano


 
2 גרמי מדרגות מעל מהתדר נמצאת העמדה עם הסאונד המשובח והרחבה החמה בעיר
מוזמנים לבוא להרים איתנו או להקשיב בלייב מהספה בבית

  

ארכיון התכנית

עוד באתר