TEDER.FM - Live From Romano

שדרנים מתחלפים

Live From Romano

Live from romano
 
2 גרמי מדרגות למעלה מהתדר נמצאת העמדה עם הסאונד המשובח והרחבה החמה בעיר
מוזמנים לבוא להרים איתנו או להקשיב בלייב מהספה בבית

  

עוד באתר