TEDER.FM - מוזיקה, לצייר איתה #4

10.02.2018

מוזיקה, לצייר איתה #4


צהריים נעימים של ציור קולקטיבי - האזנה לתקלוטים ממריצי השראה ושרבוט באוירת לייד-בק.

במרכז הרחבה יונח שולחן עם שפע טושים, דפים, צבעים וכל מה שצריך כדי להפוך מוזיקה מרחיבת תודעה לציורים נאים.

רקעים בצבעים - לפני כעשור, בגלריה מקסימה ביפו, אצר האמן עפר ברוזובסקי ערבים מסוג זה, בהם צייר לצלילי הזיותייהם של רדיוטריפ ושאר חברים,

כשבמקביל, בקנדה הרחוקה החבר/אייקון קיד קואלה הפציץ עם לא מעט אירועים בקונספט דומה.

מאז כבר הספקנו שלוש פעמים להתנסות, להתקשקש ולהביע את ההשראה שלנו בטוש ומכחול.
עוד באתר