TEDER.FM - לפני שהרגליים נוגעות בקרקע ★ בכורת רחוב בתדר

13.01.2018

לפני שהרגליים נוגעות בקרקע ★ בכורת רחוב בתדר

התדר גאה לארח הקרנת בכורה ענקית באוויר הפתוח,

של אחד הסרטים המצופים והרלוונטיים של התקופה האחרונה:

"לפני שהרגליים נוגעות בקרקע" של דפני ליף

פתיחת דלתות ותקלוטים – 16:00

הקרנה הסרט – 19:00

לעוד פרטים על הסרט 

 

ארכיון האירוע

עוד באתר