TEDER.FM - Nadav Ravid Allnighter

05.01.2018

Nadav Ravid Allnighter

יום שישי

5.1

רומנו

נדב רביד, איש הקצה וכיום מנהל גלגל״צ,

נותן אולנייטר חגיגי במיוחד, למסיבה הראשונה של רומנו ב-2018.

יש לצפות למנה גדושה של טיונים ממוקדים,

המונעים באקלקטיות תזזיתית אך קוהרנטית, 

והרבה גרוב לשנה החדשה.

תקליט ראשון - 22:00

 

עוד באתר