TEDER.FM - היפ הופ | רומנו

08.12.2017

היפ הופ | רומנו

רומנו. היפ-הופ. תקליטים. וייבז.

בפרק הבא -

וולטר ומאג׳ימאן נפגשים אחרי תקופה ארוכה לסשן מיוחד עם דגש על היפ-הופ מלוכלך ולא מתחנף. זהירות.

21:00 -

חימום ואווירה - נמרוד אזולאי

23:00 - 

וולטר ומאג׳ימאן

עוד באתר