TEDER.FM - Feel Them Spirits

09.09.2016

Feel Them Spirits

מיי לורד, הלא הם הזוג המלכותי של הסאונדסיסטמים סיסטר אלן ורנקינג לוי, מגיעים לרומנו עם תיבת פנדורה מוזיקלית של צלילים ממעמקי הקאריביים- סקא מרשרש, רוק סטדי מיסטי, דאב מעולומות עליונים, ראב א דאב ממקומות תחתונים, דאנסהול על פטריות הזייה, קאליפסו של בתי מרזח, רידים אנ' בלוז של קרימינלים והאפשרות שפתאום יידלק דאנס, ויפנו את השולחנות שאל מול עמדת התקליטן - מבשרת על הבטחה גדולה. 

Feel Them Spirit
מיי לורד ברומנו
22:00
כניסה חופשית כל הלילה

עוד באתר