TEDER.FM - הקרנה של ״עלה ירוק״

06.03.2017

הקרנה של ״עלה ירוק״

 הסרט שיסביר לכם מי האיש שעומד מאחורי המאבק
ארוך השנים ללגליזציה של מריחואנה וממייסדי מפלגת 'עלה ירוק' - שלומי סנדק.

משנת 1994, בה סנדק יצא למסע ארוך לשחרור הצמח בישראל מפקודת הסמים המסוכנים,
ל- 1998 כשמפלגת "עלה ירוק" החלו לרוץ בבחירות ועוררו סנסציה כשהם גורפים 1.5%
מקולות המצביעים בצד מאבק ארוך השנים ללגילזציה של מריחואנה ועד לסיפורו המטלטל של סנדק,
תוך שהוא סועד ומקל את סבלם של חולים הנוטים למות באמצעות הצמח - כשהוא ניצב בחזית נוספת,
הפעם אישית: בנו, אורי, שהתבגר בינתיים, נופל לסמים קשים, ושלומי וזוגתו נאלצים להתמודד עם הנורא מכל.

עם חומרים מצולמים מ-20 שנות מעקב מציג הבמאי מוריס קנדיוטי את סיפור חייו הדרמטי של אדם עם שליחות מיוחדת במינה.

הסרט יוקרן על מסך ענק ברחבת בית רומנו 

19:00 הקרנת הסרט
20:10 שיחה - עם מוריס קנדיוטי ושלומי סנדק
20:45 הופעה וג'וינט של Russo & Weinberg 

עוד באתר