TEDER.FM - The Lab

Crooked Labs

The Lab

 כבר שנים שקבוצה של ביטמייקרים מקומיים פועלת בשטח, מה שהתחיל כפורום
אינטרנטי עם תחרות בין מפיקים על הסאמפל השבועי,הפך לבית גידול ולקהילה של ביטמייקרים חדים.

בכל תוכנית הם יגיעו לתדר חמושים במיטב הביטים מהבאטלים וייבחרו סאמפלים לבאטלים הבאים.

Show archive

More