TEDER.FM - ג׳וסיסאפ

ספיר בר

ג׳וסיסאפ

ג׳וסיסאפ
ברוכים הבאים לעולם ההיפ הופ של ג׳וסי סאפ. את ג׳וסי בטח הספקתם
לשמוע באחת המסיבות בעיר אבל הפעם היא מגישה לכם תוכנית חדשה
שתחשוף אתכם לעולמה המוזיקלי הרחב, מוגש בסגנון דיג׳יי. מנוער, לא מעורבב. יהיה שחורה.

More