Embed player
אנשי העיר - רוגל אלפר
מנגן עכשיו Now Playing

אנשי העיר
רוגל אלפר

רוגל אלפר

/
בכל פרק יעלה על העמדה מישהו שהוא לא די ג׳יי ולא מוזיקאי אבל הטעם המוזיקלי שלו אינו מוטל בספק, ויתן לנו הצצה לצלילים שנותנים לו השראה.
פרקים של אנשי העיר

עוד תכניות בארכיון