Embed player
אנשי העיר - בן המתופף
מנגן עכשיו Now Playing

אנשי העיר
בן המתופף

בן המתופף

/
בכל פרק יעלה על העמדה מישהו שהוא לא די ג׳יי ולא מוזיקאי אבל הטעם המוזיקלי שלו אינו מוטל בספק, ויתן לנו הצצה לצלילים שנותנים לו השראה.
פרקים של אנשי העיר

עוד תכניות בארכיון