Embed player
אנשי העיר - מאיר קורדבני
מנגן עכשיו Now Playing

אנשי העיר
מאיר קורדבני

מאיר קורדבני

/
בכל פרק יעלה על העמדה מישהו שהוא לא די ג׳יי ולא מוזיקאי אבל הטעם המוזיקלי שלו אינו מוטל בספק, ויתן לנו הצצה לצלילים שנותנים לו השראה.
פרקים של אנשי העיר

עוד תכניות בארכיון