Embed player
אנשי העיר - אילן אלקיים
מנגן עכשיו Now Playing

אנשי העיר
אילן אלקיים

אילן אלקיים

/
בכל פרק יעלה על העמדה מישהו שהוא לא די ג׳יי ולא מוזיקאי אבל הטעם המוזיקלי שלו אינו מוטל בספק, ויתן לנו הצצה לצלילים שנותנים לו השראה.
פרקים של אנשי העיר

עוד תכניות בארכיון