Embed player
אנשי העיר - צליל הופמן
מנגן עכשיו Now Playing

אנשי העיר
צליל הופמן

צליל הופמן

/
בכל פרק יעלה על העמדה מישהו שהוא לא די ג׳יי ולא מוזיקאי אבל הטעם המוזיקלי שלו אינו מוטל בספק, ויתן לנו הצצה לצלילים שנותנים לו השראה.
פרקים של אנשי העיר

עוד תכניות בארכיון