Embed player
מוסף של שבת  -
מנגן עכשיו Now Playing

מוסף של שבת

Fairmont

/
רגע לפני שאן פאקטוריאל יוצאים למסיבה החודשית שלהם בבית מעריב הם מאתרחים ומרימים בתדר , הפעם מארחים את San Proper
פרקים של מוסף של שבת

עוד תכניות בארכיון