Embed player
רדיו גרזן - משפחת גרזן
מנגן עכשיו Now Playing

רדיו גרזן
משפחת גרזן

משפחת גרזן

/
הלייבל הצעיר והבועט, המבטיח והמקיים, ״תקליטי גרזן״, הוקם על ידי הצמד רד אקסס והפך לבית עבור כמה מהיוצרים הכי ,תמוהים, מדליקים וממזריים בעיר: המסך הלבן, המפשעות, רייסקינדר, הילה רוח, הסופרגרופ ״אחוזת בית״ ועוד. אחת לחודש, תחת הכותרת ״רדיו גרזן״, יעלו החברים הנ״ל לשעה של תוכנית רדיו תדרית .
פרקים של רדיו גרזן

עוד תכניות בארכיון