Embed player
המעבדה  - Crooked Labs
מנגן עכשיו Now Playing

המעבדה
Crooked Labs

Crooked Labs

/
כבר שנים שקבוצה של ביטמייקרים מקומיים פועלת בשטח, מה שהתחיל כפורום אינטרנטי עם תחרות בין מפיקים על הסאמפל השבועי,הפך לבית גידול ולקהילה של ביטמייקרים חדשים. בכל תוכנית הם יגיעו לתדר חמושים במיטב הביטים מהבאטלים וייבחרו סאמפלים לבאטלים הבאים.
פרקים של המעבדה

עוד תכניות בארכיון