Embed player
פריפריה בוי  -
מנגן עכשיו Now Playing

פריפריה בוי

משה אבוטבול

/
משה מארח דיג׳יים מהעיר ומהפריפריה. קלאסיק וניו-האוס, מינימל והצדדים הדאבים של הטכנו, ובכלל כל מה שהוא יציב בעיקרו.
פרקים של פריפריה בוי

עוד תכניות בארכיון