Embed player
תדר והזאב - אביב מארק מארח את חמי רודנר
מנגן עכשיו Now Playing

תדר והזאב
אביב מארק מארח את חמי רודנר

אביב מארק

/
אביב מארק חוזר להגיש מוזיקה איכותית, בעיקר מהזן שסובב סביב המושג ״גיטרה חשמלית״.
פרקים של תדר והזאב

עוד תכניות בארכיון